Основни принципи при конструирането на инвестиционното портфолио


Що е то инвестиционна пирамида?

Простичко казано инвестиционните ви активи трябва да са с различна степен на риск според вашата лична поносимост към поемането на инвестиционен риск.
Нагледно това е представено на пирамидата отдолу, като активите с нисък риск са на първия етаж на пирамидата, а активите с най-висок риск са на върха на пирамидата.
Консервативните инвеститори които търсят по-скоро сигурност конструират инвестиционната  си пирамида така, че основата и да е по-широка. При агресивните инвеститори основата на пирамидата е по-тясна.


Пирамидата може да е от 3, 4 и 5 етажа както е показано по горе.
В български условия стандартната инвестиционна  пирамида  на стандартен инвеститор би имала примерно следните  до 4 етажа със съотношения 40%, 30%, 20%, 10%.
1-ви етаж - активи с нисък риск - 40%: 
-Депозити в банки;
-Доброволни пенсионни фондове;
-Застраховки живот със спестовна насоченост;
-Държавни ценни книжа;
-Договорни /взаимни фондове/ от консервативен тип;
-Имоти /Желателно е да носят някакви приходи/.
2-ри етаж -активи с балансиран риск - 30%:
-Договорни /взаимни фондове/ от балансиран тип;
-Акционерни дружества със специална инвестиционна цел -АДСИЦ;
-Общински, ипотечни и корпоративни облигации;
-Акции на компании  лидери в бранша си, така наречените "Сини чипове";
3-ти етаж -активи с висок риска - 20%:
-Акции на различни компании;
-Договорни /взаимни фондове/ от агресивен тип;
-Хедж фондове;
-Доверително управление  с насоченост - фондовата борса
4-ти етаж -активи със свъхвисок риск-10%:
-Самостоятелна търговия на FOREX, с фючерси и  деривати;
-Доверително управление на FOREX, с фючерси и деривати.

Инвестиционната пирамида дава отговор на два основни въпроса:
- Колко рисково да инвестираме /форма на пирамидата сроред % риск на всеки етаж/.
- В какво  да инвестираме /с какви активи да запълним всеки етаж от инвестиционната си пирамида/ .

Прочетете още:

Следва:
Попълване на портфолиото. Мониторинг на портфолиото.

1 коментар:

Blogger каза...

eToro is the #1 forex trading platform for new and advanced traders.