Грешките на начинаещите инвеститори


Скачат с главата надолу
Първоначалният ентусиазъм може да изиграе лоша шега. В основата на инвестирането на финансовите пазари е максимата: „Купувай евтино, продавай скъпо“ и се знае от всички, дори и от начинаещите инвеститори. Трудното е да се определи кое е достатъчно евтино и кое твърде скъпо.
Сделки се сключват във всеки един момент, като срещу продавача винаги има купувач, който е на противоположното мнение.
Затова инвеститорите е добре да имат поне бегла представа за основните финансови коефициенти като счетоводна стойност, дивидентна доходност, цена-печалба и др., как се изчисляват, какво значат, какви са предимствата и недостатъците им.
Познаването на тези показатели не е гаранция за успех на инвеститорите, но може да постави инвестирането на една по-професионална плоскост.
Търгуват с „пени акции“
Инвеститорите често се подлъгват по евтините акции. Причината е в размера. С портфейл от 100 долара често инвеститорите предпочитат да купят 100 акции по един долар, вместо 1 акция от 100 долара. Така при промяната с един долар в единия случай биха спечелили 100 долара, а в другия един долар.
За нещастие на инвеститорите евтините акции често стават по-евтини, преди да поскъпнат, и не рядко малките компании, прохождащи в бизнеса, фалират. При търговията с подобен род акции съществува реална опасност от манипулиране на цената, като инвеститорите имат редица проблеми и с ликвидността. В крайна сметка инвестирането трябва да е дългосрочно успешно и в тази насока вместо да се търси късмет и еднократен удар, е много по-добре да се печели по-малко, но често.
Влагате всичко в една позиция
Инвестирането на 100% от капитала в една позиция или на определен пазар също не е най-разумното решение. Това създава опасност да стоите и да гледате движението отстрани, ако специфичните фактори, свързани с вашата позиция, направят така, че тя да не се движи с пазара. Неправилното подбиране на най-подходящата компания също може да е резултат от неопитността на инвеститора.
Използвате ливъридж
Използването на ливъридж не е препоръчително за новите инвеститори. То може да е изключително опасно, като една-единствена грешка може да доведе до загуба на целия капитал. Умението да се контролира рискът и загубата на капитал идва с опита, затова на новите инвеститори не се препоръчва да търгуват със заемен капитал.
Инвестирате кешовите си резерви
Добре е инвеститорите винаги да имат заделен капитал при излизане на нови инвестиционни възможности. Да инвестирате тези средства, за да осреднявате или допълвате вече закупени позиции, също не е разумно. За да се стигне дотам, най-вероятно не сте познали посоката, което би следвало да е по-скоро предупредителен сигнал, отколкото такъв за покупка на още акции от дадената позиция. Едно от най-трудните неща за инвеститорите е да си признаят, че грешат, а за да докажат противното, често са склонни и на неразумни действия. Научете се първо на това и да преминете нататък.
Преследвате новини
Да се опитвате да познаете коя компания ще е следващата Apple, е безсмислено начинание. В най-добрия случай ще се отървете леко до момента, в който късметът ви изневери и значителната ви инвестиция в компания с несигурно бъдеще се занули. Много по-добре е да гледате на инвестирането като дългосрочен и непрекъснат процес. 
Investopedia.com

Няма коментари: