Средни цени и ренти на земеделската земя през 2011г.


През 2011 година цените на земеделската земя са нараснали спрямо 2010г.  с 10% в области с по-нисък интерес и с 30%- 50% в райони като Добрич. 
Средното повишение е 15-20%. според годишните данни на БАСЗЗ. 
За малките парцели с площ 5-15 дка средната цена се движи в коридора 360-420 лв. на декар в зависимост от областта. Само в Добричко цените са по-различни - минимумът е 700 лв./дка. 
През 2010 г. осреднените граници са били 300-310 лв./дка, а в Добруджа - 350-550 лв. на дка. По-големите терени се продават на стойности между 700 и 900 лв. на декар, а ако са в региона на Добрич, стигнат и 1300 лв./дка. 
Рентите са се увеличили спрямо 2010г. средно с 22-23%. 
За новата стопанска година средното рентно плащане е между 28 и 33 лв. на декар, като в Добричко наемът традиционно е по-висок - 50-90 лв./дка. Няма коментари: