3 причини да не се притеснявате от спад на фондовия пазар1. Ценните книжа на фондовите пазари освен пазарна цена имат и своя вътрешна стойност. Нека си представим ситуация при която цената на акциите на определена стабилна и перспективна  компания падне наполовина. Това по никакъв начин няма да се отрази на дейността на самата компания. Нейните средства за производство и генериране на печалба няма да са намалени наполовина. Падането на цената на акциите по никакъв начин не се отразява  и  на перспективите на компанията  за дългосрочен ръст на продажбите и печалбите.Точно това е времето за допълнителна покупка на акции на тази компания, а не за тяхната продажба, като се използва метода за усреднено равномерно инвестиране например.


2. Спада на фондовите пазари и тяхния възход е постоянен процес, като дишането например, но не толкова равномерен.  Поради това спадивете на пазарите не следва да предизвикват силни емоционални притеснения у дългосрочния инвеститор с ясна инвестиционна цел и хоризонт инвестиращ на база фундаментални хактори. Виж какви грешки не трябва да допуска дългосрочния инвеститор.

3. Всички фондови пазари в дългосрочна перспектива имат тенденция да растат. Дори в страни и сектори от тяхната икономика с големи проблеми, дългосрочните тенденции са към ръст, а не към спад. Ако сте сигурни, че коня на който сте заложили си заслужава инвестираното в него доверие под формата на финикийски знаци, може да сте спокойни за успеха на инвестицията си в дългосрочен план.

Няма коментари: