Инвестирането и търгуването на фондовата борса не са едно и също нещоИма два вида участници на финансовите пазари. Едните инвестират, докато другите търгуват или играят:) 
Често хората които не са на ти с детайлите разделят и разпознават двата вида участници по чисто количествени показатели.
Те считат, че който търгува рядко е инвеститор, а който търгува често е трейдър (играч, спекулант). Също така определят този който търгува със заети пари (левъридж, маржин, финансов лост) за играч/спекулант, а този който търгува само със свои средства  за инвеститор. Всички тези понятия са субективни и всеки ги възприема по своему. 
Има един единствен обективен критерии който съвършенно точно определя какъв е всеки, дали е инвеститор или трейдър/спекулант. Критерия е какво те смятат че купуват на борсата. Инвеститора купува дял от компания с определен бизнес, а трейдъра/спекуланта купува ценни книжа/акции. Формално и двете страни получават един и същ инвестиционен актив - акции. Важното всъщност е за какво смята тези акции всеки един от тях.
Инвеститора купува бъдещата печалба на компанията, бъдещия ръст на нейната реална стойност, бъдещата възможност да получава доход под формата на дивиденти. Инвеститора разбира какъв бизнес води компанията и какви са перспективите пред сектора в който тя работи. Той чете финансовите отчети на компанията, вижда  в тях какви печалби генерира дейността на компанията и може да прогнозира в общи черти какво ще е развитието и в бъдеще. Запознат е с мениджърите на компанията, техните способности и почтеност, следи за решенията им. Инвеститора  е математик и логик.
Трейдъра/спекуланта купува  прогнозирайки бъдещ ръст  на цената на дадена акция. Той  сравнява мултипликаторите на различните компании от определен сектор и ако види, че мултипликаторите на дадена компания силно  се отличават от средните в изгодна за него страна, купува. Той следи движенията на цените на набелязаната компания и се старае да ги предвижда с цел правилното им отиграване. Знае какви събития предстоят в компанията, сектора в който тя оперира и на борсата и се старае да ги използва в свой интерес. Знае или чувства какви са настроенията на другите играчи и разбира как тези настроения се отразяват на котировките. Трейдъра/спекуланта е психолог с много знания и опит в техническия  анализ способен да действа често и интуитивно.
На една и съща компания/акция инвеститора и трейдъра могат да гледат по съвършенно различен начин. Нека силно опростим ситуацията. Виждайки p/e=15  инвеститора даже няма и да си помисли да купи акцията, тъй като  не вижда смисъл да инвестира в бизнес носещ 6.7% на година. Спекуланта като се огледа и види че аналогични компании в същия сектор имат p/e=20, а пазара като цяло е оптимистично настроен счита, че акциите на компанията са недооценени и скоро ще поскъпнат.
Всеки от двата основни типа участника на фондовия пазар могат да бъдат въплатени с много индивидуални особености и нюанси във всеки конкретен участник. Едни ще се стремят да получат дори малка, но постоянна печалба. Други ще са готови да чакат времето когато акцията ще се изстреля, без да обръщат внимание на текущите ценови колебания, дори те да са негативни. Трети задълбочено изучават дадени сектори и компании разчитайки  да получат печалби за сметка на перфектното разбиране на финансово инвестиционната среда. Четвърти играчи действат изхождайки от общата моментна пазарна конюнктура.
Кой действа правилно?
Този въпрос няма смисъл. Всеки от участниците действа в своята реалност и с своето измерение. Тези реалности често се докосват и пресичат. Всеки стил на участниците - инвестиционен или спекулативен може да бъде както успешен така и губещ. Много зависи от качествата на отделния участник, моментните решения подвластни на емоции, страх и  алчност, а също и ситуацията на пазара.
Във всеки от участниците на пазара има по нещо присъщо и на инвеститора  и на спекуланта, но едното е доминиращо. Всеки трябва да действа според природата си, а не насилствено да става от инвеститора спекулант или обратно.
Поради всичко изброено до тук е важно всеки да е наясно какво търси на борсата - да купи част от бизнес или да търгува с ценни книжа.

Няма коментари: