Хранително-вкусова промишленост и земеделие през 2011г.


Българското земеделие захранва с основни земеделски суровини родната хранително-вкусова промишленост. На инфографиката по-долу са представени основните връзки и зависимости между двата сектора от икономиката към 2011г.


Няма коментари: