Избор на инвестиционни активи за попълване на портфолиотоСлед като сте конструирали инвестиционното си портфолио идва ред на  избора на конкретни инвестиционни активи с които да го попълните.
По просто казано за всеки етаж от личната ви инвестиционна пирамида трябва да изберете няколко инвестиционни актива /2 до 5/.
По какви критерии трябва да избираме всеки инвестиционен актив?
Критериите са различни за различните видове инвестиционни активи.
Ако избирате акции на компании например критериите могат да бъдат:
 1. Всяка една компания която избирате за да си попълните инвестиционното портфолио трябва да е сред топ 33% в бранша си;
 2. Печалбата на компанията да е с приличен годишен ръст;
 3. Продажбите на компанията също да са с приличен годишен ръст;
 4. Маржина на печалбата с който работи компанията да е прилично висок;
 5. Обърнете внимание на възвръщаемостта на собствения капитал;
 6. Наличието на институционални инвеститори също е важен критерии;
 7. Перспективни и устойчиви на кризи ли са продуктите илиуслугите на компанията;
 8. Оценете мениджмънта на компанията-професионализъм, почтеност ;
Ако избирате  взаимен фонд критериите могат да бъдат:
 1. Разходи за вход и изход - варират в широки граници от 1% до 5% и дори повече;
 2. Мениджмънт на фонда; 
 3. Портфейл;
 4. Стратегия;
 5. Досегашни резултати и представяне на фонда в минали кризисни периоди;
 6. Рисков профил на фонда.
Ако избирате банка където да откриете депозит, облигации,  застраховка живот със спестовна насоченост или друг инвестиционен инструмент също трябва да си формирате подходящи  инвестиционни критерии, за да отсеете зърното от плявата.

Няма коментари: