Финансови инвестиционни стратегии


Добрата финансово инвестиционна стратегия трябва да работи на всякакви изменения на външните обстоятелства и да не е подвластна на моментната пазарна конюнктура. Каква точно ще бъде стратегията зависи от много фактори, но преди всичко от нивото на финансова грамотност на инвеститора, неговия инвестиционен хоризонт и отношение към риска.
Инвестиционната стратегия представлява подхода по който се осъществяват набелязаните инвестиционни цели. Тя отговаря на въпроси като:
-Какъв да бъде инвестиционния хоризонт и риска на който е подложен портфейла;
-Колко, къде и кога да се инвестира;
-Колко, от къде и кога да изразходвам натрупаните средства.
Примерни елементи на финансово инвестиционна стратегия:
  • Списък на дългосрочните и краткосрочните финансови  цели;
  • Структура на инвестиционния портфейл; 
  • Правила за изтегляне на средства при непредвидени обстоятелства за разходи извън финансовите цели; 
  • Правила за распределение на неочакваните приходи;
  • Годишен финансов план;
  • Годишен инвестиционин план 

Няма коментари: