29.12.2011 г.

Финансови инвестиционни стратегии


Къде инвестират богатите и къде бедните?

Епохата на скъпите ресурси


Печалби и загуби


27.12.2011 г.

Как се манипулира инфлацията


Джим Роджърс - фенът на суровините


Инвестиране в земеделска земя чрез АДСИЦ и ETF


Сантимента на пазарните участници


25.12.2011 г.

Инвестирането и търгуването на фондовата борса не са едно и също нещо


8 типични грешки на дългосрочния инвеститор


БВП на човек по паритет на покупателната способност


Колко са ресурсите от прясна вода


Колко процента от земята се използва за селскостопански нуждиДял на селското стопанство в БВП24.12.2011 г.

Факти за глада и Глобален индекс на глада(GHI)


Колко животни сe убиват за да изхранят 7 милиарда човека?


Китай в числа


Щастието по света


22.12.2011 г.

Как да инвестираме при настъпване на стагфлация?


Глобалната транспортна система


Образованието в числа


Цени на енергоносителите и конкурентноспособност


Империята Лукойл


Официалната стъкмистика на САЩ е откровена манипулация


21.12.2011 г.

Усреднено равномерно инвестиране


Българското земеделие в риск заради промените в климата


Водните ресурси на България-състояние и перспективи


Опасностите при инвестиране в технологичния сектор


3 причини да не се притеснявате от спад на фондовия пазарКак НАТО спаси еврото в Либия

7 общи правила за разумно разпределение на риска


18.12.2011 г.

Инвеститорите, трейдърите и алгоритмите(МТС)


Кой и как определя цените на хранителните продукти


Инвестиране по време на криза


Цена на земеделската земя и методи за определянето и.


Хранително-вкусова промишленост и земеделие през 2011г.


Правила за разпределене на европейските субсидии в земеделието след 2014г.


Средни цени и ренти на земеделската земя през 2011г.


Средни цени и ренти на земеделската земя-март 2010г-юни 2011г..


Пазърът на пшеница в България през 2007-2009г.


Земеделието на България през 2010г. в числа

16.12.2011 г.

Основни финансово- инвестиционни продукти и услуги

Технологията на инвестиционния процес


Силата на сложната лихва в инвестирането


Пътят към финансовата свобода


Избор на инвестиционни активи за попълване на портфолиотоОснови на фундаменталния и техническия анализ.


15.12.2011 г.

Колективни инвестиционни схеми (част 5)


Колективни инвестиционни схеми (част 4)


Колективни инвестиционни схеми (част 3)


Колективни инвестиционни схеми (част 2)


Колективни инвестиционни схеми (част 1)


Източници на финансова информация за българските публични компании.


Попълване и мониторинг на инвестиционния портфейл /Портфолио/


Трябва ли един портфейл да има рискови активи?


Принципи при разпределението на активите /Pfrtfolio allocation/


Какво е най-важно за успешно инвестиране?


Зависимост между риск и печалба


Основни принципи при конструирането на инвестиционното портфолио


Начини за инвестиране – ИП, платформи,фондове


Определяне на инвестиционните цели и инвестиционен хоризонт.


Възможностите които предоставят финансовите пазари;


Критерии за инвестиционна оценка на дадена компания