Пътят към финансовата свобода


По пътя към финансовата свобода  ще преминете през 3 основни етапа:
1-ви етап:
Постигане на финансово здраве. Когато месечните  ви приходи  превишават месечните ви разходи вие сте го постигнали. Месечния ви бюджет е така да се каже на зелено и ви остават някакви пари за инвестиране.
2-ри етап:.
Финансова защита. Постигнали сте финансово здраве и инвестирате всеки месец спестените пари в различни инвестиционни активи, които да ви носят в дългосрочен план пасивни доходи.
3-ти етап:
Финансова свобода. Активите в които сте инвестирали са достигнали такива размери, че пасивните доходи които те ежемесечно ви осигуряват,  превишават текущите ви разходи и остават и за допълнителни капиталовложения и инвестиции.

Няма коментари: