Цена на земеделската земя и методи за определянето и.


Цената на земеделската земя в България се формира в зависимост от много фактори. Основните характеристики интересуващи купувачите са:
категорията на земята-земи над 4-та категория трудно намират добра цена;
- площта-малките парцели особенно под 10-15 декара също нямат добра цена, за разлика от комасираните парцели от няколко стотици декара на които цените могат да бъдат 2-3 пъти по-високи;
- локацията-наличието на път до парцела е предимство отразяващо се в цената;
- добива и дохода който се получава от нея;
- наличието на коректен арендатор или конкуренцията между наколко такива също се отразява положително върху цената на земеделската земя.
Професионалните инвеститори на пазара на земеделска земя, освен услугите на местни агрономи използват при ценообразуването и т.н. ортофотокарти. Те представляват снимково изображение наложено с кадастрална информация, даващо ясна представа за точната локация, състояние граници и др. на даден имот. Тези ортофотокарти се използват и от общинските служби по земеделие при определяне размера на субсидията за всеки земеделски производител, обработващ и кандидатстващ за субсидия за площ
Пример за обработваема земя е снимката по-долу на която се виждат бразди и/или редове което е признак, че нивата е обработваема и се поддържа в добро агро-екологично състояние:

Примерна снимка на обработваема земя


Това от своя страна гарантира получаването на субсидия за съответния земеделски производител, ангажиран с култивацията й. Именно гарантираната годишна рента прави цената на дадения поземлен имот по-висока. Доста чести са и случаите, когато в едно и също землище, два съседни имота имат напълно контрастиращи категории, статут, предназначение и т.н. На следващата снимка ясно се вижда, че единия имот е обработваем, което го прави и доходоносен, а другия е просто приятна поляна, от която за съжаление инвеститорите все още нямат интерес:
Примерна снимка - два имота в едно землище

Средни цени и ренти на земеделската земя през 2011г.

Снимки и часто от информацията взаимствани от: http://farmlandbulgaria.com

Няма коментари: