Империята Лукойл


Както се вижда на инфографиката отдолу Лукойл е глобална компания стъпила практически на всички континенти.
Макар и втора по добив на нефт в Русия(след мощната Роснефт), компанията добива 2.2% от световния нефт и почти 18% от руския нефт.
Като се разгледа по подробно инфографиката се набиват на очи доминиращите позиции на Лукоил в Източна Европа и Близкия Изток.

Лукойл е империя не само заради доминиращите си позиции в нефтения бизнес.
Икономическата и сила се гради и на законите в Русия, които позволяват на компанията да  работи с висок марж на печалба. Както се вижда от инфографиката по-долу руското правителство в сравнение с другите мощни страни производителки на петрол облага с твърде малко налози продажбата на нефт.

Политиката на руското правителство оставя в ръцете на руските нефтодобивни компании огромна част от печалбата при добива на нефт. Това позволява на компаниите лесно да превземат нови пазарни територии и да помагат на Русия да разширява геополитическото си влияние.
Следващата инфографика дава още по нагледна представа как се разпределят парите от добива на нефт.
Източник: ЛУКОЙЛ, Отчет за дейността за 2009 г.

Няма коментари: