Цени на енергоносителите и конкурентноспособност


Както се вижда от инфографиката по-долу, азиатските икономически тигри поддържат с правителствена политика ниски цените на енергоизточниците и в частност на бензина.
Евтиния труд в тези страни съчетан с поддържаните ниски цени на енергоносителите ги още по конкурентноспособни. Не случано Азия е наричана световна работилница.
На практика развитите страни с високите си цени на труд и енергоносители са неконкурентноспособни в почти всички пазарни ниши където тези два елемента участващи в себестойността на продукцията имат основна тежест.

Цени към месец май 2008г.

Няма коментари: