От спестяване към инвестиране


Българите от край време са били  пестеливи хора. Дедите ни винаги са спестявли "бели пари за черни дни".  За съжаление те са нямали кой знае какви възможности да правят нещо по-разумно с парите си, за разлика от нас. Съвременния свят  ни  предоставя  много алтернативи  да управляваме  рационално парите си.  Малцина са обаче тези,  които го осъзнават и се опитват да  го правят. Болшинството от хората спазват традициите от социалистическото миналото и продължават просто да спестяват. За тези които все още не осъзнават, че спестяването ги води единствено към бедност, ще се опитам да им  покажа, че е крайно време да скъсат с традициите.
Знаете  ли кой е най големия враг на парите които  сте спестили? 
Това е инфлацията. Повечето хора дори и не подозират, че когато спестяват за продължителен период от време, един от най-големите рискове които поемат е този  от обезценяване на парите им под въздействието на инфлацията.
Парите спестявани в банка по-принцип  са на сигурно място, но сигурността им е относителна както може да видите в тези статии, а освен това сате са постоянно заплашени от инфлация. Много хора у нас имат печален  опит в това отношение и си спомнят с горчивина 1996г. А каква ще е инфлацията в бъдеще? Никой не може да я  предвиди със сигурност. Може да се предположи обаче, че в дългосрочен план тя ще в рамките на 3-4 процента годишно, ако правителствата на капиталистическите страни успеят да я контролират. Само за сведение ще спомена, че за последните 100 години средното ниво на инфлацията в САЩ е 3%, а изискванията за страните членки на ЕС са да не допускат инфлация по- голяма от 3%.
Ще илюстрирам  с пример въздействието на инфлацията  върху спестяванията ви. Така нагледно ще видите бъдещата стойност на парите които имате в момента.
Ако имате  1000 лева и  средногодишната инфлация  е 3.5%, то след 20 години покупателната стойност на тези пари ще бъде 502 лева. С други думи инфлацията ще е изяла почти 50 % от спестяванията ви.
Сега вижте в таблицата по-долу как ще се обезценят тези ваши 1000 лева при различен процент на  средногодишна инфлация.
Инфлация в %
Покупателна стойност на 
 1000 днешни лева след20 години
%-но намаление на стойността на 1000 днешни лева след 20 години
2
672
33%
3
553
45%
4
456
54%
5
376
62%
6
312
69%
7
258
74%
8
214
79%
Забележете, че дори ниска инфлация от 3% когото действа продължителен период от време оказва   много голямо въздействие върху обезценката на вашите спестявания. Ако инфлацията е по-висока в таблицата се вижда колко драстичната ще е обезценката на парите ви. 
Времето бавно но сигурно изяжда парите ви. При инфлацията действа ефекта на сложната лихва. 
Ако за две последователни години инфлацията е по 3% това не значи, че инфлацията е общо 6%. Тя е 6.09%. / 1.03*1.03=6.09 /. 
След като инфлацията действа върху парите ви на принципа на сложната лихва за да я победите вие може да и противодействате със същото оръжие, като инвестирате ползвайки същия ефект на сложната лихва.
Дано сте разбрали, че всяка форма на спестяване е начин единствено да преборите инфлацията, сиреч да запазите покупателната способност на парите си и нищо повече. 

Ако искате парите ви,  които са вашия капитал  да заработят за вас и да ви правят по-богат,  трябва да ги накарате да работят по най-оптималния начин с доходност по-голяма от инфлацията. 
Знаете ли че, хора с  еднакви налични финансови ресурси, месечни доходи и инвестициони  хоризонти  при различен подход към управлението на парите си постигат коренно различни резултати измерващи се в пъти . 
 Ще ви покажа с пример  как изглежда  всичко това.
Изходни данни:
Иван, Петър и Асен са колеги на 25 години. Всеки е спестил досега по 3000 лева и е решил, че доходите му позволяват да спестява или инвестира месечно по 100 лева. Инвестиционния хоризонт на тримата е дългосрочен от 25 до 40 години.Съответно целите им също са различни.
Иван  решава, че ще спестява в банка и го прави  при средно 6% годишна лихва.
Петър инвестира със стратегия целяща постигането на  12% средногодишна доходност.
Асен инвестира със стратегия целяща постигането на  15% средногодишна доходност.
Забележка: Според мен стратегия за инвестиране целяща постигане на доходност от порядъка на 12-15% на годишна база е оптимална. Инвестиционна стратегия целяща постигането на по-висока доходност е твърде рискова и  не бих я препоръчал на обикновения инвеститор.
Това което ще постигнат тримата колеги съм го отразил в следната таблица:
Инвестиционен хоризонт в години
Иван
Спестява при 6%
Петър
Инвестира при 12%
Асен
Инвестира при 15%
10
21 200
30 200
36 500
20
53 800
113 900
172 000
25
78 700
207 400
354 100
30
112 100
371 500
720 300
35
156 800
659 500
1 457 000
40
216 600
1 164 700
2 938 500
Коментара на резултатите от този пример  го оставям на вас. 
Разгледайте го внимателно и се замислете не си ли заслужава  да управлявате парите си,  като разумно ги  инвестиране и помислете какво ще  ви струва,  ако  не го правите. 
Според мен бездействието или нежеланието на един млад човек на 25 години да управлява парите си, се равнява на загуба  от най-малко 1 000 000 лева  през целия му съзнателен живот.  
Не ви ли се струва тъпо да оставите  на депозит парите си в банка и да забогатява тя, а не вие? Помислете, не е ли време вече  да потърсите  разумни начини  да инвестирате  парите си,  вместо да продължавате  да ги спестявате  по добрата стара традиция?
Ако вече сте решили да инвестирате обаче, преди да инвестирате в каквито и да е активи, първо инвестирайте в базови инвестиционни знания за които в този блог съм събрал десетки текстове.

Просто е задължително да се образовайте финансово. Ако ви мързи или има друга причина да не го правите просто потърсете консултация с финансово-инвестиционен консултант. За няколко часа той ще ви помогне  да си направите финансов план и ще ви покаже правилната стратегия с която да го изпълнявате. Резултатите които ще постигнете по този начин ще са многократно по-добри от това което ще постигнете чрез традиционното спестяване.
Ако се чудите кога да започнете да инвестирате, спрете да се чудите. Когато и да започнете ще е късно, тъй като фактора време при инвестирането е много важен. Все пак е по-добре да започнете  късно отколкото никога да не го направите. Не отлагайте. Времето е пари.