Бъфет е  дългосрочен инвеститор. Средния срок за който държи акции е 10 години. Според него  успешното инвестиране изисква бездействие. Един от основните му инвестиционни принципи е, че търпението се възнаграждава.
Минимизирането на рисковете е друг крайъгълен камък в инвестиционната стратегия на Бъфет. Той трупа средства до появата на идеалния обект за инвестиция. 
Ето и осем правила за инвестиране формулирани от самия Бъфет:

1. Изложете плана си за  действие в писмена форма и го дръжте в главата си, като постоянно се  придържате към него. 
2. Проявявайте достатъчна гъвкавост ако някакви обстоятелства или нова информация значително променят ситуацията. Тогава и вие променете своя първоначален план.
3. Изучете динамиката на обема на продажби и печалби на компанията. Анализирайте източниците им. 
4. Съсредоточете са на потенциала който има обекта на инвестицията.
5. Бъдете наясно с качествата и лоялността на мениджърите на компанията. 
6. Ако сте намерили великолепен обект за инвестиция не обръщайте внимание на неблагоприятните движения на пазара и икономиката като цяло. 
7. Не инвестирайте само за да вложите някъде парите си. Ако няма подходящ обект за инвестиция съхранявайте капитала си в парична форма. 
8. Инвестирайте само в компании чийто бизнас ви е ясен и познавате. 


Ето резултатите на Бъфет в 45 годишната му кариера като инвеститор. Средногодишна доходност от 20.2%