Основи на фундаменталния и техническия анализ.


Фундаменталния и техническия анализ са двата кита  на които стъпва всеки инвеститор когато прави оценка на всеки инвестиционен инструмент. Двата подхода за  анализ взаимно се допълват. Тук аз ще се постарая максимално да опростя нещата, за да мога съвсем накратко да обхвана огромната материя.
Докато принципите на които се основава техническия анализ не се различават за различните пазари, то при фундаменталния анализ има съществени различия.
При FOREX пазара например фундаменталния анализ се основава на икономическите новини в момента и тълкуването на основните  фундаментални индикатори като брутен вътрешен продукт, равнище на безработицата, индустриално производство, индекс на потребителски цени и много други.
На  фондовия пазар обаче, когато се анализира една компания се обръща внимание на съвсем други фактори, като: 
Перспективи пред сектора в който оперира компанията, конкурентните и предимства,  счетоводните данни на компанията определящи финансовото и състояние, качество и почтеност на мениджмънта и други.
 Целта на фундаменталния анализ е да се  прогнозира  бъдещото състояние на анализирания инвестиционен обект, да се оцени справедливата му моментна цена и да се съпостави с пазарната цена. На тази база да се вземе обосновано инвестиционно решение.
Както техническия, така и фундаменталния анализ са огромни теми, които не могат да се обхванат от нещо по-малко от цяла книга.
Затова считам за удачно да предложа по  долу няколко книги за по-задълбочено самостоятелно изучаване. 
Въпреки многото критерии за оценка на обекта на инвестицията, всъщност опростено материята  се свеждат само до две основни неща.
  1. Инвестирате в стойност
  2. Инвестирате в потенциал за растеж.
Това е. Перфектния случай е комбинацията между двете. 
Пример за инвестирате в стойност:
Пазарът е просто един механизъм, който определя цена и стойност. Цена и стойност са различни неща. Цената отразява моментната емоция, а стойността е нещо фундаментално основано. Когато инвестираме в стойност търсим да купим подценен от емоциите на пазарните участници инвестиционен актив и да се отървем от него когато счетем, че е надценен от пазарните емоции. Ако справедливата моментна стойност на инвестиционния инструмент е 1-ца, ние се стремим да го купим за около 0.7 или по-малко.
Когато пазарната му цена се покачи на над 1.2 - 1.3 вече преценяваме кога да го продадем. 
Пример за инвестирате в потенциал за растеж
Считаме, че в определен сектор на икономиката има потенциал за дългосрочен растеж.
Избираме 2-3 от топ компаниите в сектора с  най-добри конкурентни предимства и потенциал за растеж, включително и на акциите им. Кога да купим и кога да продадем е по-сложна тема, която решаваме  и с помощта на техническия анализ.
Както казах, перфектната инвестиционна възможност е когато намерим подценен инвестиционен актив с добър потенциал за дългосрочен растеж. Ако този актив носи и прилична дивидентна доходност бихме могли да го държим в портфолиото си десетки години.
За съжаление повечето стойностни книги на тема инвестиране и финансови пазари са на английски и руски. За незнаещите някои от тези езици ще е трудно да повишат самостоятелно инвестиционното си образование на необходимото конкурентно ниво.

Прилагам списък с подходяща литература за самообучение: http://forex.kbpauk.ru/ubbthreads.php
Най-голямата фрии библиотека – около 2000 книги на английски и руски за инвестиране, трейдинг, форекс и др.  За да я видите и ползвате трябва да се регистрирате във форума и да изчакате няколко дни за да Ви утвърдят. След регистрацията в раздела най долу “библиотека” ще видите и подраздел "книги".  Там е извора. 
Значително по-малка библиотека, но книгите са достъпни за директно теглене.

Избрана литература от тази библиотека, която е добре да прочетете:
Книги за технически анализ

Книги за управление на капитала и риска.
  
Книги за фундаментален анализ 

Технически анализ
FOREX  уроци на английски.

1 коментар:

Blogger каза...

eToro is the best forex trading platform for newbie and pro traders.