Какво е най-важно за успешно инвестиране?


Може би знанието кои точно „шампионски“ акции да се купят?
Или правилното предвиждане на пазарните тенденции и избиране на подходящия момент, така че избраните акции да се купят евтино и да се продадат скъпо? 
Или внимателното анализиране на финансовите данни на компаниите, за да се определи кои са „добри“? 
Или пък точното прогнозиране кога пазарът ще тръгне надолу, за да може да се излезе от него навреме? 
Всичко това със сигурност има своето значение. Понастоящем обаче почти повсеместното убеждение в инвеститорския свят е, че основният фактор за представянето на портфейла е не друг, а алокацията, или разпределението на активите по степен на риск в портфейла. Това мнение се подкрепя от доста изследвания, според някои от които на разпределението на активите се дължи 90% от цялостното представяне на портфейла. 

Няма коментари: