Как да инвестираме при настъпване на стагфлация?


Стагфлацията се нарича такова състояние на икономическите процеси, при което липсва  икономическо развитие, като същевременно се наблюдават тенденции за увеличаваща се инфлация.
В такива икономически времена маржовете на печалбите на компаниите намаляват значително, безработицата се увеличава, покупателната способност на хората намалява поради надигащата се инфлация.
Как да инвестираме при настъпване на стагфлация?
-Инвеститорите трябва да избягват да държат активите си  в парични средства и техни еквиваленти, тъй като инфлацията наказва спестителите.
-Добър инвестиционен подход по време на стагфлация е да се купуват акции на компании производители, тъй като те имат власт върху ценообразуването в такива икономически времена.
Компании които произвеждат критични стоки като храна, енергия, метали и потребителски стоки от първа необходимост безпроблемно ще могат да увеличат цените на продуктите си. Дори да страдат от лек спад на обемите на продажби, маржа има на печалба няма да пострада и акциите им ще се представят добре. Инвестирането в акции на компании плащащи добри дивиденти е перфектен избор;
-Друг добър инвестиционен подход е да се инвестира директно в жизнено необходими стоки като храни, горива, торове и други. В миналите периоди на стагфлация по света те са били най- добрата инвестиционна алтернатива. Златото  и благородните метали  са  друг класически хедж при инфлация.
Стагфлацията е продължителен процес. Трудно е да се прецени точното и начало и да се улучи най-подходящия момент за влизане в позиция. Поради това точния момент за покупка на конкретен инвестиционенен инструмент трябва да е съобразен с техническия анализ и да сте готов да понесете известно допълнително пропадане на пазарните цени.
Средногодишно нарастване на потребителските цени в големите индустриални държави, в периоди характеризиращи се сас стагфлация в %
период
САЩ
Канада
Япония
Франция
Германия
Италия
Холандия
Англия
1955-1965
1,5
1,7
3,8
4,9
2,3
3,4
3,1
3,1
1965-1972
4,1
3,8
5,5
4,7
3,4
3,6
5,7
5,6
1972-1974
8,6
8,9
16,9
19,4
6,8
12,4
8,6
11,7
Източник: Economic Report of the President of USA р. 359.

Няма коментари: