Колко процента от земята се използва за селскостопански нуждиСтатистика за земеделската земя (% от общата) в държавите по света.
Сравнение между страните на база процент на използване на земеделската земя за селскостопански нужди. 
Обработваемата земя включва земи с временни и трайни насаждения, ливади за косене и пасища.
Картата може да се увеличава и със слайдера да се прави динамично сравнение през годините назад.


На долната графика се вижда, че България с нейните 47% обработваема земеделска земя е в средата на класацията в региона на Европа и Централна Азия .

Няма коментари: