FREE курс за начинаещи инвеститори!

В този FREE курс за начинаещи инвеститори  ще се постарая да отговоря на най-важните въпроси които си задава един прохождащ инвеститор, а именно:

Защо,как, къде, кога, докога и колко да инвестирам?

Нямам претенции курса да е "върха на сладоледа",  но считам, че е една добра база за всеки начинаещ инвеститор. Колко ще надгради всеки над тази база е индивидуално решение.

Преди да започнете да четете темите в този курс е препоръчително да прочетете разделите:

От спестяване към инвестиране
Мини академия за начинаещия инвеститор
Финансово планиране

  Основни теми в курса:        
/ !!!  Всеки раздел се отваря в нова страница /

 1. Възможностите които предоставят финансовите пазари; 
 2. Технологията на инвестиционния процес.
 3. Рисков профил на инвеститора и определяне на моментното финансово състояние. (Решете теста в т.2 и сметнете бюджета си в т.3)
 4.  Определяне на инвестиционните цели и инвестиционен хоризонт.
 5.  Начини за инвестиране – ИП, платформи,фондове
 6. Основни принципи в инвеститорите /според гуруто  Бъфет/
 7. Основни принципи при конструирането на инвестиционното  портфолио. 
 8. Принципи при разпределението на активите /Pfrtfolio allocation/
 9. Попълване и мониторинг на  инвестиционния портфейл /Портфолио/.
 10. Източници на финансова информация за българските публични компании.
 11. Основи на фундаменталния и техническия  анализ.
 12. Избор на инвестиционни активи за попълване на портфолиото. Критерии за оценка на обекта на инвестицията.
 13. Как да “четем” финансовите отчети? Коефицентен  анализ – или бърза рнтгенова снимка  на финансовите показатели на компанията;
 14. Практическо използване на техническия анализ
 15. Money management  / Управление на парите /
 16. При увеличаване на капитала на публично дружество, изчисляване на цена на „право“.
 17. Какво е IPO и вторично листване, видове търгове и аукциони, процедурата Book-building
 18. Инвестиране чрез КИС - читете статиите в раздела Колективни инвестиционни схеми
 19. Принципи на маржин търговията и възможностите за използването и; 
 20. Критерии за оценка и съпоставка на инвестиционни стратегии

 21. Важни инвестиционни принципи и правила. - четете статите в раздела  Инвестиционни правила
 22. Усреднено равномерно инвестиране 

 23. Кога можем да сме финансово свободни? 
 24.  Полезна литература
 25.  .....

Коментари

mariyan4eto каза…
С нетърпение чакам следващите ви публикации. Увлекателно и достъпно написано. Добре илюстровано и обяснено.