Публикации

Стопанско развитие на средновековния град

Аграрно развитие и регионални особености на феодалните отношения

Стопанска дейност на Древна Гърция и Рим до 5ти век от н.е.