Публикации

Има ли смисъл от дневната търговия?

И все пак могат ли новините да движат пазара

Що за играч сте – трейдър или инвеститор?

За съпротивите и подкрепите

Малко за вълновата теория на пазара