18.12.2011 г.

Инвестиране по време на криза


Глобалната икономика периодично изпада в криза. Локалните кризи, било то икономически, дългови  или финансови са още по-често явление. 
За всеки мъдър инвеститор  обаче именно кризата е златното време. За такъв инвеститор кризата не е криза, тя е възможност. Възможност да придобие инвестиционни активи понякога дори на смешни цени неколкократно по-ниски от действителната стойност на инвестиционния актив.
Проблемите при всяка криза са  проблеми на отделна държава или група от държави, отделни сектори от икономиката, както и на отделни компании. Продължителните и мощни трендове и тенденции в световната икономика обаче си съществуват дори по време на кризи и тях никой не може да отмени.
Разумното инвестиране по време на криза в сектори и компании от икономиката съобразено с глобалните трендове е истински джакпот в дългосрочен план.
Световните пазари  са така устроени, че кризисните изменения в един крупен сегмент оказват съществено влияние на друг крупен сегмент. Всяка нова парадигма в икономиката води до кризи в съществуващите технологии и разцвет на новопоявилите се които успеят да се наложат на пазара. 
Тези икономически процеси крият в себе си инвестиционни възможности, но само за тези инвеститори които не само гледат, но също така виждат и разбират.
Къде да инвестираме по време на криза?
- Определете секторните в които дългосрочно са обречени да растат;
- Подберете най-добрите компании от тези сектори;
- Изберете подходящия момент и ценови нива за да инвестирате в тях.
Какво не трябва да правите по време на криза:
-Не взимайте пари на заем, ако не можете в кратък срок да ги върнете;
-Не поемайте риск по-голям отколкото можете да си позволите;
-Не се водете по пазара, а играйте своята игра.

Няма коментари: