Трябва ли един портфейл да има рискови активи?


Нека разгледаме един пример.

Имаме сума за инвестиране или спекулация – 100 000 лева.
Срок за инвестиране – 30 години.
Депозирайки 100 000 лева в банка при 7% годишна доходност за 30 години ще се увеличат до 761 220 лева.
/ 100 000  * 1.07^30  =  761 220 /
Нека сега се опитаме същите 100 000 лева да инвестираме или спекулираме с тях.
Разделяме ги на 5 части от по 20 000 лева.
1инвестиция  - губите всичко
2 инвестиция – запазвате първоначално вложената сума
3 инвестиция – 7% доходност / банков депозит /
4 инвестициа – доходност 12%
5 инвестициа – доходност 16%
Резултат:
1инвестиция  - 0
2 инвестиция –20 000
3 инвестиция – 152 000
4 инвестициа – 600 000
5 инвестициа –  1 716 000
Сумарно от цялото портфолио доходността е 2 468 000 лева.
Дори да загубите  напълно кои да е две от инвестициите доходността  ви пак ще е сумарно по голяма, ако за това време си държите парите на банков депозит.
Извода се налага от самосебе си, че е необходимо да имате в портфейла си определен процент рискови активи от които да разчитате да постигнете по-висока доходност. Тези  рискови активи са локомотивът който в дългосрочен план ви дърпа осезателно напред.

Няма коментари: