Образованието в числа


Microsoft Education  са създали чудесна инфографика онагледяваща образователната система в САЩ и по света. На нея се вижда, че образователната инфраструктуракато като цяло е небалансирана, а това води и до неефективност.
Например в световен мащаб в средното образование са обхванати 1.23 милиарда ученици, а студентите са 170  милиона. Грубо казано един от всеки шест завършващи средно образование става студент.
Интересна е и друга статистика. Образователната система на САЩ създава по-малко от 15% завършващи с инженерни и научни специалности. За Индия този процент е над 30, а за Китай повече от 40.
Извода на кого принадлежи технологичното бъдеще се налага от само себе си.
Education-infographic

Няма коментари: