Колко са ресурсите от прясна вода


Половината от населението на планетата живее в страни, в които прясната вода не достига, но все пак се справя някак. В България не сме ограничени от достъп до големи количества вода, но в някои страни това е почти лукс. 
Над един милиард човека на планетата нямат достъп минималното количество от 50 литра  вода на ден за да води нормален живот. Според ЮНЕСКО ако потреблението на вода продължи със същите темпове    90% от водата, която става за пиене ще бъде употребена до 25 години и около 10% от нея ще остане тогава за всички живи същества на планетата.
На интерактивната карта по долу се виждат възобновяемите ресурси от прясна вода на глава от населението (куб. м). Възобновяемите ресурси от прясна вода включват реки, подземни води и валежи. 

Ето колко са водите на човек с които разполага  България в сравнение с съседните страни?
  • България - 2741куб.м./човек;
  • Турция -3243 куб.м./човек;
  • Гърция -5181 куб.м./човек ;
  • Румъния -1963 куб.м./човек
  • Украина -1141 куб.м./човек
Кликнете на кръгчето на всяка страна за да видите конкретните данни за ресурсите и от прясна вода.

Няма коментари: