От бедност и болести към богатство и здраве


Как да обхванем и възприемем цялата информация за развитието на 200 държави за  последните 200 години?
Как се е повишавала средната продължителност на живота?
Как се е повишавало благосъстоянието на хората  в отделните страни за тези 2 века?
Сложно е ума на човека да обхване  едновременно огромната база  данни. Един от най-ефективните способи да се възприеме такъв голям обем от информация е визуализацията.
Една такава визуализация е краткия 4 минутен филм където е представен света от висотата на вековете. 
Легенда на инфографиката във филма:
Ос Y — продължителност на живота;
Оь X — доход на човек  от населението за съответната държава
Размер на кръга -  население  на страната;
Цвят на кръга — различните региони на света:
Оранжев — Европа, червен — Азия, зелен — Средния Изток, жълт — Америка, син — Африка.


Няма коментари: