Печалби и загуби


Загубите на финансовите пазари са част от инвестиционния процес. Добре е да се ограничават савнително рано докато не са набъбнали.
Таблицата отдолу показва колко процента доходност трябва да се постигне при определен процент загуби. Вижда се, че загуби до 10% се възстановяват лесно. За възстановяването на по-големите загуби обаче трябват изключително големи последващи печалби, за които са нужни години.

Много добра ръководство за това как трябва да се управлява капитала е книгата на Р. Джонс. "Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами"


Няма коментари: