Основни финансово- инвестиционни продукти и услуги

 1.  Депозити в банки - Голяма  сигурност, ниска ликвидност и ниска доходност;
 2. Застраховки живот със спестовна насоченост - Голяма  сигурност, ниска ликвидност и ниска доходност, възможност за спестяване на данъци. Много хора които имат такива застраховки живеят с илюзията, че са направили нещо добро за бъдещето си. Дали обаче са направили възможно най-доброто? Според мен не са.
 3. Ипотечни, общински и корпоративни облигации - Балансирана доходност, сигурност и ликвидност. Трудно е за индивидуалния инвеститор да борави с тях и да постигне оптимална доходност разчитейки само на тези инструменти;
 4. Държавни ценни книжа - Голяма  сигурност   при  ниска доходност;
 5. Доброволни пенсионни фондове - Висока ликвидност, средна доходност, голяма сигурност, възможност  за  спестяване на данъци, високи входни такси. В момента в България действат 8 пенсионни фонда. Сериозни са въпросите при определяне на критериите за избор на фонд.
 6. Договорни /взаимни фондове/ - Голяма ликвидност, различна степен на риск и доходност, трудности  за  правилен  избор. В момента в България има над 30 договорни фонда. Тенденцията е да се увеличават. Правилния подбор на фонд/ове/ е трудна задача за човек, който не е специалист. По принцип няма два еднакви фонда, въпреки, че по общи характеристики на пръв поглед много си приличат.
  В САЩ действат над 10 000 договорни фонда. Първия такъв фонд е създаден преди 140 години. Досега няма фалирал фонд.
 7. АДСИЦ /Акционерни дружества със специална инвестиционна цел/ - Голяма ликвидност, различна степен на риск и доходност, трудности  за  правилен  избор. В момента в България има около 15 такива дружества.
 8. Доверително управление на лични портфейли -Трудности при оценката и избора на професионалист на когото да доверите парите си. Големи комисионни и необходимост понякога от големи суми за инвестиране.  Средно голяма ликвидност. Големи възможности ако сте намерили истински професионалист.
 9. Самостоятелна търговия на фондовата борса - Необходимост от сериозни знания и умения . Висока ликвидност. Голям риск, ако нямате професионални знания и умения.
 10. Самостоятелна търговия на FOREX, с фючерси, договори за разлика и деривати - Необходимост от сериозни знания и  умения. Висока ликвидност. Голям риск, ако нямате професионални знания и умения.
 11. Доверително управление на FOREX, с фючерси и деривати - Задължително консултация със специалист при избора на трейдъра на когото да доверите парите си. Невероятни възможности, съчетани с големи рискове. Трябва да знаете, че за да доверите парите си за управление на наистина добър трейдър обикновено трябва да чакате на опашка.

1 коментар:

Blogger каза...

eToro is the #1 forex trading platform for new and pro traders.