БВП на човек по паритет на покупателната способност


Статистика включително и по години  на БВП (Брутун вътрешен продукт) на база паритет на покупателната способност в международни долари (без корекция на инфлацията).
Международните долари имат такава покупателна способност каквато биха имали в САЩ.
Източник: Световна банка

Няма коментари: