Инвеститорите, трейдърите и алгоритмите(МТС)


На финансовите пазари постоянно възникват несъответвия между стойност и цена. Да се възползват от тези несъответствия е приоритетна цел на основните играчи на тези пазари.
Времево пазара е разпределен между трите основни играча.
Инвеститорите - стремят да се възползват от глобалните тенденции и трендове;
Трейдърите - стремят се да печелят от краткосрочните флуктуации на цените, в рамките на минути, часове, дни и по рядко седмици.
Алгоритмите под формата на механични търговски системи (МТС) - властват в полето на супер бързите и супер кратки покупко-продажби на финансови инструменти.
Може спокойно да се каже, че алгоритмите вече са завладели голяма част от  финансовите пазари, а дори и от нашия живот. 
Повечето хора дори не подозират за тяхното съществуване. През 2010г. около 45% от FOREX трейдинга се извършва от МТС.
Вижте представената от Келвин Славин  по-долу презентация, в която той ни запознава със съвременния свят на алгоритмите и в частност с огромното им влияние в съвременния трейдинг на финансовите пазари. 
От презентацията ще разберете значението на скоростта в борбата между различните алгоритми, които за обикновените трейдъри и инвеститори са просто едни черни кутии. 
Когато инвестирате или търгувате на финансовите пазари обаче задължително трябва да имате в предвид, че освен опитни трейдъри срещу вас са изправени и мощни компютърни алгоритми. Добре е че алгоритмите и дългосрочните инвеститори играят на  едно и също поле, но в коренно различен времеви диапазон. Ако не беше така обикновения инвеститор просто нямаше да има шанс.


2 коментара:

Blogger каза...

eToro is the ultimate forex trading platform for novice and pro traders.

Blogger каза...

ForexTrendy is a sophisticated software capable of detecting the most reliable continuation chart patterns. It scans through all the forex pairs, on all time frames and analyzes every prospective breakout.