Разходи за отглеждане на пшеница на един декар през 2010г.


Данни за рентабилността от основните земеделски култури през  2010 г. за Централна и Североизточна България (без Добруджа)Забележка:
Печалбата на декар е след приспадане на 20 лева разходи за рента и 28 лева приходи от субсидии


В таблицата са дадени усреднени консервативни стойности за добивите, цените и разходите за отделните райони. Разходите са традиционните, които фермерите в България правят за отглеждане на културите си.

Разходи за отглеждане на пшеница един декар през 2010г.


Забележка:
Според някои фермери в бранша:

Разходите са поне 10лв надолу, защото преди пшеница не се оре... а оранта след пшеница влиза като разход в следващата култура. 

Всичко е според зависи защото един прави едно, друг друго, истината е между 60 и 80лв на декар.


Други интересни статии по темата:

Кои фактори движат цените на зърнените пазари?


Кой и как определя цените на хранителните продукти?


Няма коментари: