Инвестиционнитe правила Джордж Сорос-         Трябва да рискуваш.  Когато рискуваш, не поставяй всичко на една карта.
-         Всяко мнение за бъдещите събития е пристрастно.
-         Участниците на пазара действат пристрастно и техните пристрастия влияят на хода на събитията, повишавайки или понижавайки курса на акциите.
-         Ако знаеш какво мисли тълпата, действай , действай против нейното мнение, залагайки на неочакваното.
-         За успеха на всяка инвестиция най-важното е да разбереш в коя точно точка пазара придобива самодвижеща се сила.
-         Отначало всичко върви отлично, а след това много лошо. Трябва да осъзнаеш, че когато нещата се развиват отлично, в един момент неминуемо ще тръгнат лошо. Важното е да осъзнаеш неизбежността  в изменението на тенденциите в съвършено противоположно направление и да определиш къде е обръщащата точка.
-         Мъдрия инвеститор е безпристрастния инвеститор.
-         Когато инвестирам изхождам от предположението, че пазара винаги греши. Затова копирането на анализаторите от Уолл Стрийт ви обрича на неуспех.
-         Избирайки акции в даден отрасъл, купувайте тези които принадлежат на най-добрата и най-лошата компания, ако очаквате че голямата компания има интерес да погълне малката. Ако това стане акциите на лошата компания имат потенциал за сериозен растеж.
-         Измененията на цените са максимални в обръщащите точки и намаляват, когато тенденциите станат устойчиви.
-         Важно е не толкова дали си прав или не, а колко пари заработваш когато си прав и колко губиш когато грешиш.
-         Старай се да откриваш зараждащите се тенденции преди другите.
-         Пазарните цени по принцип са неверни поради това, че те отразяват поглед в бъдещето основан на предположения.
-         Всеки процес който в своето начало се явява самоусилващ се, в края си е самоунищожаващ се.
-         От 1969гг. До 1994г. Сорос постига средногодишна доходност от 35%. От 1969г. До1980г. Индекса S&P е нараснал с 47%, а за същото време фонда на Сорос расте с 3365%.
-         През 1992г. Сорос прави големия си удар печелейки 958 милиона долата спекулирайки на валунтия пазар срещу британския паунд и политиката на Английската централна банка.
-         Дори и най-добрите не са застраховани срещу загуби. През 1987г. Сорос губи 200 милиона долара.

Няма коментари: