Критерии за инвестиционна оценка на дадена компания

     
    -         Бизнеса на компанията перспективен ли е?  Разбираем ли е ?
-         Цената на акцията на компанията в момента добра ли е?
-         Каква е историята на компанията? Гледаме годишните отчети.
-         Добър ли е мениджмънта на компанията и какво му е отношението към инвеститорите.
-         Продуктите и услугите на компанията с топ качество ли са? Добра ли е търговската марка? Клиентите на компанията лоялни ли са към нея?
-         Конкурентноспособна ли е компанията?
-         Генерира ли бизнеса на компанията добри печалби?
-         Какъв е маржина на печалбите на компанията в сравнение с конкурентите и?

-         Какви са плановете за развитие на компанията?
-         Какви са рисковете  за бизнеса и?
-         Акциите на компанията на каква цена се продават изхождайки от потенциала за бъдещи печалби и развитие?

Няма коментари: