21.12.2011 г.

Усреднено равномерно инвестиране


Битува мнението, че ефективно може да инвестира парите си само този, който е запознат с всички аспекти на инвестиционния процес. Съществува обаче метод наречен "усреднено равномерно инвестиране", който не изисква много дълбоки инвестиционни познания.
Просто казано подходящ е дори за новобранци.
Метода се състои в това, че инвеститора трябва да придобива инвестиционни активи за една и съща сума през равни интервали от време.
Много подходящ е за дългосрочни инвеститори, които избират да вложат парите си в инвестиционни инструменти носещи пасивна доходност като дивиденти например.
Добре  известно е дори на начинаещите инвеститори, че не трябва да се слагат всички яйца в една кошница. Чрез метода за усреднено равномерно инвестиране могат да се избегнат мащабни финансови загуби и постепенно да се увеличава личния капитал.
Метода работи ефективно само на когато чрез него с инвестира през сравнително големи периоди и с вяра в дългосрочния ръст на фондовите пазари и в частност индекси.
Как да практически се инвестира чрез метода за  усреднено равномерно инвестиране?
Ценовите пазари на финансовите пазари са неизбежни. Това не трябва да притеснява инвеститора. Ако купите даден инвестиционен инструмент на ценови пик, ще придобиете много по-малко количество от него. Ако го купите на ценовия минимум ще придобиете максимално голямо количество от него. Чрез този метод изразходвана обща сума за да придобиете инвестиционния актив няма да е оптимална разбира се, но чрез него значително се снижава риска от простото  залагане на повишение или понижение.
Пример:
- Месечна сума за инвестиране -100 Е;
-Очаквана годишна дивидентна доходност - 5%;
- 1-ви месец - цена на актива 10Е, купувате 10;
- 2-ри месец - цена на актива 20Е, купувате 5;
- 3-ти месец - цена на актива 25Е, купувате 4;
- 4-ти месец - цена на актива 10Е, купувате 10;
- 5-ти месец - цена на актива 5Е, купувате 20;
- 6-ти месец - цена на актива 12Е, купувате 8.33;
Общо инвестирани средства - 600Е;
Средна цена на придобиване на 57.33 инвестиционни актива е 10.46 Е;

Забележка: Метода не е подходящ за пазари, където има лостов ефект и маржин търговия. 

Няма коментари: