Публикации

Дребния инвеститор, индивидуализма му и разцепеното ни общество

БВП /ППП/ на България и САЩ - какъв беше през 1989 и какъв е сега

Как да направим България най-чистата страна на света?

Европа -71 карти с които да я разберем