16.12.2011 г.

Технологията на инвестиционния процесТехнологията на инвестиционния процес включва следните етапи:

1. Започва се с определяне на финансовите цели на инвеститора
2. Събират се данни за финансовото състояние на инвеститора и се прави оценка на рисковия му профил
3 Анализират се данните от рисковия му профил  и се преминава към изработване на финансово - инвестиционен план и стратегия за постигането на финансовите цели
4. Пристъпва се към изпълнението на плана. Закупуват се инвестиционните инструменти  и се попълва инвестиционния портфейл /портфолио/.
5. Периодично се правят ревизии и корекции на портфолиото
6. Избор според нуждите на: брокер, инвестиционен посредник,  инвестиционен агент, платформа за търговия, портфолио мениджър за доверително управление, трейдър за доверително управление.
Подробно технологията на инвестиционния процес съм я разгледал в раздела финансово планиране. 

Няма коментари: