Най-големите контейнерни пристанища в светаРазвитието на икономиката по естствен път води и до необходимост от реципрочно развитие на логистиката. Знак за промените настъпили в глобалната икономика и морска логистика през последните две десетилетия са измененията в начина, по който най-големите контейнерни пристанища се справят с товаро-разтоварителните и дистрибуционните дейности. Благодарение на глобализацията обемът товар, преминаващ през тези пристанища, се е увеличил почти шест пъти за последните двайсет години. Сингапур сега стои начело на класацията, а всички останали големи пристанища през 1989 вече не са на върха. Тогава повече от половината от контейнерните пристанища в топ 20 се намираха в Америка и Европа, което беше индикация за прилива на стоки към двата континента. Сега обаче износът от Азия е много по-очевиден: четиринайсет пристанища в топ 20 са от азиатски произход, като осем са в Китай.

 
Източник: http://www.economist.com


Няма коментари: