Колко животни сe убиват за да изхранят 7 милиарда човека?


Ако се погледне статистиката и се изчисли колко животни и птици се отглеждат годишно за изхранване на човечеството се вижда, че човека е изключително кръвожаден звяр. Оказва се, че средногодишно всеки жител на планетата изяжда около 8-9 животни, които преди това някой е отгледал, а друг хладнокръвно  убил.  Убийствата вече даже се правят автоматизирано на поточна линия.
Експерта Edward O. Wilson се е опитал сравнително точно да изчисли по отделни видове колко отглеждани от човека  животни се убиват годишно за да задоволят глада му.  В сметките му не влизат дивите животни. Ето я подробно статистиката изготвена от експарта:
  • 1 700 000 камили;
  • 24 000 000 водни биволи;
  • 293 000 000 крави;
  • 398 000 000 кози;
  • 518 000 000 овце;
  • 633 000 000 пуйки;
  • 1 100 000 000 зайци;
  • 1 300 000 000 прасета;
  • 2 600 000 000 патки;
  • 52 000 000 000 пилета.
Общо около 59 милиарда животни и птици се убиват всяка година от звяра наречен човек! 
Ако хипотетично изключим децата от сметката и предположим, че един възрастен яде месо средно 50 години, за същия период за задоволяване на глада му се убиват около 400 животни. 
/50 години по 8 животни/ 
Опитайте се да си ги представите накуп!
Живи!
И мъртви!

Няма коментари: