Попълване и мониторинг на инвестиционния портфейл /Портфолио/


След като сте се запознали с основните принципи при конструирането на инвестиционното си портфолио идва ред на неговото конкретно сглобяване, така че  нагледно да видите какво може да очаквате от него в бъдеще.
Теорията на така наречената "инвестиционна пирамида" е време да се вкара в действие.   
Разработил съм един екселски файл с име Портфолио.
Изтеглете си го.
Важно!!!
Основната цел при конструирането на инвестиционно портфолио  е да  намерим  достатъчно на брой активи с параметрите на търсената доходност, при приемлив за нас риск.
По файла "Портфолио" който се надявам да сте изтеглили,  ще обясня накратко как да разпределите различните активи в инвестиционния си портфейл.
В клетки B6, B7, B8, B9 са разположени 4-те вида инвестиционни инструменти според  степента им на риск. Така както бихте ги разположили в собствената си инвестиционна пирамида.
Забележете коментарите във всяка една отделна клетка където съм ги описал.
За по прегледно:
- В клетка В6 оцветена в зелено са инвестиционните инструменти с нисък риск. Това е първия етаж на инвестиционната пирамида;
- В клетка В7 оцветена в жълто са инвестиционните инструменти с балансиран риск;
- В клетка В8 оцветена в охра са инвестиционните инструменти с висок риск;
- В клетка В9 оцветена в червено са инвестиционните инструменти с много висок риск;
В дясно от тези четири клетки от В6 до В9 са съответстващите им клетки С6, С7, С8,С9.
В тях поставяте прогнозната доходност която очаквате, че може да постигнете с инвестиционните инструменти на всеки един етаж от инвестиционната пирамида.
Примерно аз съм задал:
-Клетка С6 - за инвестиционните инструменти с нисък риск, прогнозна доходност 8%.
-Клетка С6 - за инвестиционните инструменти с балансиран риск, прогнозна доходност 15%.
-Клетка С6 - за инвестиционните инструменти с висок риск, прогнозна доходност 20%.
-Клетка С6 - за инвестиционните инструменти с много висок  риск, прогнозна доходност 40%.
Дотук зададохме риска на всеки един етаж от инвестиционната пирамида.
Следващия елемент е да зададем формата на инвестиционната пирамида поред рисковия си профил и .... възрастта си.
Как възрастта влияе на формата на инвестиционната пирамида?
Правилото е, на колкото години е инвеститора, толкова процента от от активите му да бъдат инвестирани с ниска степен на риск. Припомням, че с нисък риск са активите на първия етаж на инвестиционната пирамида. Това правило разбира се може да бъде нарушено в посока съответстваща рисковия профил на инвеститора, но не е желателно да правите големи отклонения.
Разработил съм три примерни варианта на портфолио според възрастта на инвеститора. 
-Вариант 1- светлосинята колона, където в клетка Е6 съм задал 40%. Това ще рече, че възрастта на инвеститора е 40 години и съответно активите с нисък риск  в първия етаж на инвестиционната му пирамида са 40%. На следващите по-горни етажи /клетки Е7,Е8,Е9/ всеки може да допълни толкова процента колкото желае, за да ги допълни до 100%. Не е зъдължително пирамидата да има 4 етажа. Ако сте по консервативен инвеститор притесняващ се да поема големи рискове, пирамидата може да има три и дори 2 етажа.
-Вариант 2- светлозелената колона, където в клетка Н6 съм задал 50%. Това ще рече, че възрастта на инвеститора е 50 години и съответно активите с нисък риск  в първия етаж на инвестиционната му пирамида са 50%.
-Вариант 3- светложълтата колона, където в клетка К6 съм задал 30%. Това ще рече, че възрастта на инвеститора е 30 години и съответно активите с нисък риск  в първия етаж на инвестиционната му пирамида са 30%.
Остава да попълним изходните данни само в още 2 клетки, за да може таблицата автоматично да генерира резултати, които всеки да си анализира сам и евентуално да променя с оглед инвестиционните си цели.
В клетка С2 оцветена в зелено, където аз съм поставил 2000, въведете сумата която възнамерявате да инвестирате еднократно при  старта на инвестирането ви.
В клетка С3 оцветена в светлозелено, където аз към поставил 300, Въведете сумата която възнамерявате да  заделяте  ежемесечно за инвестиране. Тази сума трябва да инвестирате редовно в рамките на всяка една година в избраното от вас портфолио / варианти от 1 до 3 / в модификацията която считате, че е най-подходяща за вас.
За финал и сравнение със спестяване в банка  в клетка С12 съм въвел процента на доходност на среден едногодишен депозит в банка - 0.06. Това съответства на 6% годишна доходност.
Това е.
Данните в примерните три варианта на едно примерно инвестиционна портфолио са вкарани и таблицата автоматично е генерирала какво може да очаквате от инвестициите си в дългосрочен план.
Сравнете трите варианта, плюс варианта "спестяване в банка" в дългосрочен план.
Примерно на 10-тата, 20-тата, 30-тата и 40-тата година.
Ще забележите огромната разлика между това което сте вкарали в инвестиционния си портфейл и това което може да изкарате от него в дългосрочен план. Това е ефекта на експоненциалното нарастване на стойността на портфейла в дългосрочен план.
По този повод Айнщайн е казал:
"Дългосрочното инвестиране е осмото чудо на света".

1 коментар:

банка за стволови клетки каза...

Радвам се че попаднах на вашата статия.Много е важно всеки един от нас да знае какво иска от живота и да си поставя малки цели с малки крачки, докато стигне до главната и заветна мечта.Хубаво е да си направим бизнес план и да инвестираме средствата си там където е най - добре за нас.Тук ни помагате доста с тези инвестиции, които пишете.Надявам се да има и тема с продължение, тъй като това е важна част от живота ни и това да се чувстваме удовлетворени.