19.12.2011 г.

Подценения колос, или колко струва Русия?


Оказва се, че всеки рускак най-вероятно е милионер, но не го знае.
Сайта Allve.ru е направил опит да изчисли колко струва Русия през 2010г.
Колосалните цифри впечатляват. Ето ги в най-сбит вид:
  • Природни ресурси - 942 трилиона долара;
  • В това число възобновяем природен капитал - 72.8 трилиона долара;
По данни на Световната банка в структурата на националното богатство в глобален мащаб  природните ресурси съставляват средно 20%, натрупаните материални блага -16%, а човешкия капитал - 64%.
Ако се приведат природните ресурси на Русия към нормите на Световната банка, то тези 20% богатство от природни ресурси съставляващи 942 трилиона долара съответстват на общо национално богатство от общо 4 710 трилиона долара!!!
Ако се раздели тази астрономическа сума съставляваща потенциалното общо национално богатство на Русия на броя на жителите и от 141 928 464 човека, се получава сума от 33 185 000 долара на всеки руснак.
Проста сметка показва, че само природните богатства средно на жител на Русия са 6 600 000 долара /942 триллиона $ делим 142 миллиона човека/
Дори всички тези числа да са силно завишени или неточни, вижда се огромния финансов потенциал на руските природни богатства.
Ако съумеят добре да ги използват руснаците са обречени да бъдат богата нация.
Това трябва да се има впредвид при вземането на всякакви  инвестиционни решения свързани с Русия.
Според някои авторитетни изследвания реалната цена на долара е около 4 цента! 
Дълговите проблеми на най-големите световни икономики налагат печатането на долари, евра и йени в огромни количества. Тези валути може да поскъпват или поевтиняват една спрямо друга, но поевтиняват спрямо основния стабилен измерител каквото е златото. Основните първи жертви на инфлацията са храните и енергийните източници, а те растат постоянно с различна интензивност във всички валути. Печатаните пари струват все по-малко.
Ако се прозре действителното положение в световната икономика може смело да се предположи, че реална първа икономическа сила е .......Русия. Държавата с най-голяма площ и най-много природни ресурси в света.
По аналогия второто и третото място са на Австралия и Канада. Също страни с огромна площ, респективно големи  природни богатства  и с относително малко население.
С оглед на проблемите в световната икономика водещи до неминуемия постепенен залез на настоящата дългова икономика основана на печатането на книжни пари, бъдещето е на големите ресурсно богатите държави, с относително малка гъстота на населението.

Статистически данни:
Русия      -площ -17 098 242 km²;население - 141 928 464 ч.;гъстота на населението- 8,5 д/km2;

Австралия - площ  - 7 741 220km²;  население - 22 117 876 ч.;гъстота на населението- 2,6 д/km2

Канада -площ - 9 984 670km²; население -  34 530 000 ч.;  гъстота на населението- 3,4 д/km2;

Освен наличието на природни богатства е нужно държавата да има капацитет за разумното им усвояване и управление. Австралия и Канада умело се справят с тази задача. Русия засега не се справя толкова добре, но не бива да се подценява потенциала и в бъдеще да се справи успешно с тази жизнено важна за нацията задача.

Няма коментари: