Финансова свобода


Какво е финансова свобода?
Това е такова състояние на личните ви финанси при което капиталите които сте инвестирали в активи ежемесечно ви осигуряват пасивни приходи, които са по-големи от ежемесечните ви текущи разходи и даже ви остават допълнително средства за инвестиране.
Пътя за постигане на финансова свобода преминава през следните три етапа.
    1. Финансово здраве - Състояние при което в месечния бюджет приходите постоянно превишават разходи ви .
    2. Финансова защита - Състояние на личните финанси при което сте постигнали финансово здраве и успявате регулярно всеки месец да инвестирате част от доходите си в различни активи, които да ви носят пасивни доходи.
    3. Финансова свобода - Активите в които сте инвестирали са достигнали такива размери, че пасивните доходи които генерират ежемесечно превишават текущите ви разходи и остават и за допълнителни капиталовложения и инвестиции
      Разглеждайте доходите си като дърво, което като посадите и грижливо отглеждате ще ви радва с плодовете си. Ако активните ви доходи представляват неговата корона, то пасивните ще са неговите корени. Колкото по-здрави са корените му, толкова е по-голяма вашата финансова защита и вие все повече се приближавате към финансовата свобода. Полагайте грижи за увеличаването на коренната система на вашето финансово дърво. Колкото са повече активите ви, толкова коренната му система ще е по-голяма и силна. Ако разчитате само на активни доходи от труд вие сте като дърво без корен. Съдбата на дървото без корен е ясна на всеки, затова няма да я обяснявам.
В основата на богатството стои баланса между активите и пасивите които имате. Колкото са по-малко пасивите и същевременно повече активите ви, толкова вие сте по-богат. Това е така, защото активите ви носят пасивни доходи. Не се налага да работите за да ги имате. Просто парите ви работят вместо вас.
Внимавайте с активите, тъй като те са като хемелеона. Менят окраската си в зависимост от средата която обитават, а тя непрекъснато се мени. Най-интересни от тази гледна точка са парите. Така например ако те се намират в джоба ви не ви носят никакъв доход. Същевременно са подложени на въздействието на инфлацията. Следователно за вас в това състояние те се явяват пасив. Ако същите пари обаче са на депозит или са инвестирани по някъкъв начин и ви носят пасивен доход те се явяват ваш актив. Същото е и с недвижимите имоти. Ако цената им расте и са отдадени под наем те ви носят доходи и следователно са актив. Ако обаче цените им падат и не са дадени под наем за тях вие имате само разходи за данъци и поддръжка и следователно те се явяват ваш пасив. Вижте в таблицата отдолу как едно и също нещо може да бъде актив или пасив в зависимост от състоянието в което се намира или по-точно казано в което вие сте го поставили.
Актив
Пасив
Пари
На депозит , в инвестиционен фонд и т.н.
В джоба ви или под юргана
Недвижим имот
Даден под наем
За лично ползване
Автомобил
За работа /такси, разносна търговия и т.н./
За лично ползване
Акции, облигации
Получавате дивиденти или цените им растат
Не получавате дивиденти или цените им падат
Земя
Доход от аренда
Не носи доход / пустее /
Знания
Носят ви доход
Заплатили сте с пари или време за тях, но не ви носят доход

Постигането на финансовата свобода е възможно само като намирате удачни начини да придобивате активи които да ви насят пасивни доходи, които са кореновата система на дървото на финансовото ви благополучие.


Богатство или финансова свобода
Удачно е богатството да се измерва с количество дни, които може да преживеете без да ви се налага да работите и без да снижавате обичайния си стандарт на живот. Например, ако цялото ви богатство е 5000 лева, а месечните ви разходи са 1000 лева, то вашето богатство се равнява на 5 месеца. Вие сте свободен 5 месеца и нито ден повече. Ако обаче имате 1000 лева постоянни пасивни доходи на месец вие сте финансово свободен за цял живот.