Нужен ли ви е финансово-инвестиционен консултант?


Всяко физическо лице, домакинство или бизнес ежедневно са изправени пред необходимостта да вземат икономически решения, свързани с работата, професионалната квалификация, застраховането на потенциалните рискове и т. н., като ние сме свикнали да приемаме сериозността на тези решения за даденост. 
Не по-малка сериозност и отговорност изисква и по-активното управление на свободните парични ресурси, а именно инвестирането в различни видове финансови инструменти на финансовите пазари.
Любопитна е констатацията, че тези които най-много се нуждаят от помощтта на финансов  консултант не го търсят за съдействие.
Ако сте убедени , че имате необходимите знания, умения и опит да се оправяте сами във  финансовата джунгла, финансов консултант не ви трябва. Както не би ви трябвал автомобилен монтьор, ако можете сами да ремонтирате автомобила си. Ако не сте специалист обаче, помощ при всички случаи ви е нужна. Нужна ви е по същата причина,  поради която се обръщате към лекар, когато имате сериозни проблеми със здравето си. Уверявам Ви, че ефективното управление на парите е изключително сериозна и сложна задача, изискваща специализирани знания от същото ниво, като това на хирурга например, когато се касае за човешкото здраве.


Помислете можете ли да си отговорите на следните въпроси?:
 • Наясно ли съм с критериите за оценка на ефективността  на работата на парите ми?
 • Дали съм намерил най-добрата работа за парите си и  дали те работят за мен по най-добрия начин?
 • Познавам ли всички финансови продукти и услуги в детайли. А плюсовете и минусите на всеки един от тях?
 • Познавам ли законодателната рамка, регламентираща инвестиционния процес?
 • Узрял  ли съм  да планирам ефективно финансовото си бъдеще? Способен ли съм да го направя правилно и компетентно?
 • Наясно ли съм с базовите  стратегии  за постигане на финансовите си цели? Ако отговора е да, умея ли успешно да ги прилагам?
 • Наясно ли сте с бъдещата стойност на парите, които имате сега,  и които ще имате в бъдеще, отчитайки ефекта на инфлационните процеси?
 • Убедени ли сте, че не поемате  по-голям риск в случай на индивидуално обмисляне и вземане на решение за инвестиране във финансово инвестиционни активи, в случай че не притежава уменията и знанията на професионален инвеститор?
 • За да работи двигателят на автомобила ви перфектно е нужно да бъде настроен на така наречения ЕЛКОН. За да работят парите ви по най-оптималния начин също е необходимо да се подберат правилните финансови инструменти, да се спазят определени теглови пропорции помежду им и нещо много важно - да се подбере правилния момент за закупуването им. Убеден ли сте, че можете да се справите с тези неща сами?
 • Знаете ли как трябва да разпределите инвестициите си във вашето портфолио, за да балансирате по най-удачния начин между желаната доходност  и риска който можете да си позволите да поемете?
 • Портфолиото Ви трябва да включва както рискови, така и безрискови инвестиционни инструменти. Знаете ли как да ги балансирате по оптимален начин?
 • Наясно ли сте с предимствата и недостатъците на  всеки един актив, който купувате за вашето портфолио?
 • А наясно ли сте, че който не рискува в определена степен както при инвестирането, така и в живота рискува най-много?
 • Можете ли да изчислите стандартното отклонение в прогнозираната доходност на всеки един инвестиционен актив?
 • Можете ли да разчетете отчета  за приходите и разходите на една компания и на тази база да  изчислите стандартните коефициенти като P/S, P/E, P/BV, E/V, NOPAD, ROE   и  на тяхна основа да вземете обосновано инвестиционно решение?
 • Запознати ли сте с историята, настоящото финансово състояние и перспективите за развитие на компанията или актива, в който искате да инвестирате?
 • Съзнавате ли, че ако инвестирате самостоятелно на фондовия и валутния пазар, без да сте специалист по фундаментален и технически анализ, сте обречен да губите, тъй като влизате в директна конкуренция с професионалистите в бранша?
 • Запознат ли сте с критериите, по които трябва да оцените своя бъдещ  брокер или инвестиционен посредник, чрез когото ще инвестирате?
 • Запознат ли сте с технологията за  инвестиране на  отделните инвестиционни инструменти?
 • Когато поверявате парите си на "доверително управление"  на  професионалист, наясно ли сте с критериите, по които трябва да оцените професионалните му качества?
Това са само някои от въпросите, на които трябва да имате отговор, когато инвестирате парите си. Всъщност на част от тях не е задължително да знаете отговора,  ако имате  съдействието на инвестиционен консултант. По-голямата част от отговорите на тези въпроси са  неговата работа. Той е човекът, който може да ви води сравнително безопасно и  в голяма степен успешно през финансовата жунгла.
Просто е необходимо да се отделят наколко часа /обикновено от 2 до 5 часа/, за да се консултирате с него и след това да  вземете решение как най-удачно да подходите към инвестиционния процес.  

Ако осъзнавате важността на инвестирането за вашето финансово благополучие е добре обаче да си поставите задачата да се самообучавате и на определен етап самостоятелно да управлявате парите си. Препоръчвам ви го.Ако гледате дългосрочно