Как се стига до държавен фалит


Държава която не е в състояние да изпълнява своевременно облигационните си задължения (договори за заеми) се намира в състояние на практически фалит (дефолт).
Какъв е механизма за изпадане във фалит:
 1. Страната получава достъп до световните финансови източници:
  • МВФ (Международен валутен фонд)
  • Световна банка
  • Парижки клуб и т.н.
 2. Станата е принудена да заема пари на финансовите пазари при повишаващи се лихвени проценти породени най-вече от спад на кредитния и рейтинг;
 3. Появяват се признаци на икономическа и политическа нестабилност. Желаещите инвеститори да кредитират страната стават все по-малко, а лихвените проценти по кредити и все по-големи;
 4. Отказ на инвеститорите да дават кредити;
 5. Държавата изпада в несъстоятелност и не може да обслужва кредитите си;
 6. Официално обявява фалит;
 7. Преструктурират се дълговете и, като те частично се отписват от заемодателите. В резултат има големи загуби за инвестиралите в облигациите на държавата (банки, застрахователи, пенсионни фондове и т.н.). Възможен е евентуален крах на някои от тях.
Примери за последствия от държавен фалит:
Русия - обявява фалит на 17.08.1998г.
Правителството и обявява:
  • Дефолт по външния дълг;
  • Девалвация на рублата;
  • Прекратява плащанията на редицадруги задължения.
Последствия от обявения дефолт:
  • Рублата се обезценява 4 пъти;
  • Загубите на банковата система се оценяват на 100-150 милиарда рубли;
  • Реалните доходи на населението се понижават с 31% през първия месец;
  • Брутния вътрешен продукт спада с 10%;
Аржентина - обявява фалит през 2001г.
Последствия от обявения дефолт:

 • Рязко пада БВП и се снижава покупателната способност на населението;
 • Почти се удвоява нивото на бедност от 29% до 54%;
 • Външния дълг се увеличава от 57% от БВП до 153%;


Няма коментари: