Определяне на инвестиционните цели и инвестиционен хоризонт.След като сте наясно с :
- Текущото си финансово състояние;
- Месечния си бюджет  и възможните му промени в краткосрочен и дългосрочен план;
- Текущите активи с които разполагате(финансови и нефинансови). 

Трябва да определите инвестиционните си цели във времеви план, или да имате визия за така наречения  ваш "инвестиционен хоризонт". 

За да определим инвестиционните си цели е необходимо да си отговорим на редица въпроси. Ето някои от тях:

- Какво и за колко време искам да постигна? Образно казано за колко време искаме да стигнам от финансова точка А до финансова точка Б.
- Какъв е моя инвестиционен хоризонт? Един 30 годишен човек е нормално да има 30 годишен инвестиционен хоризонт, докато друг който е на 50 години трудно би си позволил повече от 10 годишен хоризонт за инвестиране.
Инвестиционния хоризонт може да бъде:
- краткосрочен- 3-5 години;
- средносрочен-5-10 години;
- дългосрочнен-10-30 години.

- Какви са моите лични нвестиционни възможности? Не е толкова важно колко пари изкарвате на месец, а колко ви остават в неговия край и какво съумявате да направите с тях.
Обобщено всичко това може да се представи със следните примери за определяне на инвестиционните ви цели:
Вариант 1: Започвайки с начален инвестиционен капитал от 1000 лева и заделяйки всеки месец по 50лева за инвестиране, след 20години да разполагам с 80 000 лева.
Вариант 2: Започвайки с начален инвестиционен капитал от 5000 лева и заделяйки всеки месец по 100 лева за инвестиране, след 25 години да разполагам с 400 000 лева.
И двата варианта между другото са напълно постижими.

По принцип целта на всяка  една инвестиция е да получите от нея пасивен доход. Отговорете си на въпроса "колко голям пасивен доход ми е нужен". В тази връзка трябва да имате 
инвестиционни цели в количествен план.
Въпроси:
- Каква сума ми  е нужна за да се чувствам финансово свободен, или;
- Какъв пасивен доход ми е необходим за да се чувствам финансово свободен.
След като си отговорите на въпроса каква ви е инвестиционната цел, съобразно с личната си толерантност към риска, ще сте наясно със следните неща:
- Къде искам да стигна - цел;
- С каква скорост мога да понеса да се движа  към тази цел - поносимост към поемането на инвесиционен риск.

Следва:

Няма коментари: