Профил на индивидуалния инвеститор


Профил на индивидуалния инвеститор.

Преди да се състави финансов план е необходимо да се определи профила на индивидуалния инвеститор.
Какво да разбираме под понятието профил на инвеститора
Това най-общо казано е, да се определят следните неща:
1. Вашите дългосрочни финансови цели. Може да се опитайте и сами да ги формулирате.
2. Вашето отношение към финансовия риск и склонноста ви да поемате такъв. За да определите склонността си да поемате финансов риск съм разработил този тест. Решете го и вижте каква е нагласата ви да поемате финансов риск.
3. Вашите активи, пасиви, месечни приходи и разходи, а също така и тяхната волатилност /променливост/. Изчислението на месечния и годишния ви бюджет може да направите и сами с файла който съм разработил ето тук.

Какво е значението на бюджета? 
По принцип никой не може да промени бъдещето си, ако не познава миналото си. А бюджетът прави точно това - дава ясна представа за това къде сме били финансово и къде се намираме сега. Воденето на отчет за всички приходи и разходи е доста досадно занимание, Все пак усилието си струва по няколко прости причини. 
Когато човек е наясно как и за какво харчи, е много по-трудно да се подхлъзне по наклонената плоскост на неразумното задлъжняване например. Освен това познаването на разходите позволява оптимизирането им, без да има нужда от лишения. 
За финансовото планиране е необходимо активно бюджетиране, тоест планиране на разходите така, че да остават средства за инвестиране. 
Това означава човек евентуално да пожертва някои дребни неща в настоящето в името на по-доброто бъдеще. Тук се крие и най-сериозният проблем - налагането на съзнателни самоограничения върху харченето. А това не е приятно,тъй като всеки обича свободата и удоволствията. Плюсовете обаче са много. Предвидимост на бъдещото финансово състояние. Яснота кога и как ще се постигнат целите. По-добро финансово образование. Избягване на спиралата на задлъжняването. И още, и още... Това естествено изисква и най-много усилия. Сила на волята за промяна на потребителските навици и за периодично преразглеждане на бюджета за подобряването му. Най-важното обаче е спазването му. Отдавна се знае, че и лошият закон е по-добър от никакъв закон. Дали човек има нужда от живот с бюджет е въпрос като дали всеки вярващ има нужда от свето писание - въпрос на личен избор. Всички обаче искат добър и балансиран държавен бюджет. А разликата между него, фирмения и семейния бюджет е все пак само количествена.
Когато сте наясно с отговорите по горните три точки вие в голяма степен сте наясно и с това какъв е вашия профил като инвеститор, а той ще ви е нужен когато се изготвя вашия финансово - инвестиционен план.


Следва един кратък FREE курс за начинаещи инвеститори!