Еретична теория на Wall Street


Теорията „Random Walk Theory“ става популярна през 1973 г., когато Бъртън Малкийл написва "A Random Walk Down Wall Street". Книгата описва теория за фондовия пазар, като твърди, че цените нямат памет и минали и настоящи движения на цената не могат да бъдат използвани за предсказване на бъдещо такова (Технически анализ).
Цените се движат произволно и се нагаждат към новата информация толкова бързо, че е невъзможно да се извлече печалба от това. Освен това новините и събитията са също произволни и да се опитваш да ги предскажеш (фундаментален анализ) според Малкийл е също несериозно. Не е учудващо, че Wall Street отхвърля неговата теорията, след като концепцията пропагандира безплодието на анализа и прогнозите.
За първи път подобна теория е лансирана от Морис Кендал през 1953 г., който заявява, че колебанията в цената на акциите са независими и имат еднаква вероятност на разпределение, но в дългосрочен период от време цените се движат нагоре.
Накратко според теорията цената се движи произволно и непредсказуемо. Вероятността на цената да върви нагоре е същата като тази да пада. Последователи на идеята вярват, че е невъзможно да победиш пазара без поемането на допълнителен риск. В книгата си Малкийл проповядва, че и техническият, и фундаменталният анализ са загуба на време и не са доказали, че успяват да предсказват пазарите.
Авторът предлага като дългосрочна стратегия „купи и дръж“ (buy-and-hold) като най-добър вариант и смята, че индивидуални инвеститори не трябва да се опитват да избират подходящ момент да влязат на пазара. Такива опити, базирани на какъвто и да е анализ, според Малкийл са безсмислени.
Той подкрепя теорията си със статистика, която показва че 90% от фондовете не успяват да надминат пазара, взимайки за сравнение S&P 500.
Малкийл все още има последователи, но мнозина смятат, че сега пазарът е много по-различен от тогава. Книгата е написана преди повече от 30 години, когато институциите са доминирали на пазара. Те са имали изключителен достъп до информация и ресурси, а на индивида се е налагало да разчита на снизхождението на големите брокерски къщи.
Днес с популяризирането на онлайн търговията властта на институциите не е вече толкова голяма. Достъпът до информация и пазара е възможна на сравнително ниска цена, като благодарение на интернет всеки може да я получи почти мигновено. С ползването на данни в реално време и незабавното изпълнение инвеститорите могат да действат на пазара както никога преди.
Само допреди 5 години комисионните бяха доста високи, което отблъскваше много хора. Отново с онлайн търговията разходите станаха минимални, което доведе до нарастването на търгувания обем, както и на динамиката на пазара.
Днес 75% от фондовете все още се представят по-зле от пазара. Повишаването на броя на фондовете, биещи пазара по ръст, може би се дължи на по-добър избор на акции, а и намаляване на комисионните. Също не бива да забравяме технологичните акции, които не са съществували допреди 15-ина години.
Източник: Investor.bg