Какво представлява стратегията "carry trade"?


Ако инвестирате било в акции, облигации, стоки или валути, вероятно сте чували за т. нар. carry trade. Този вид стратегия е доста популярна на валутния пазар, като в настоящия материал ще се спрем на основните моменти, с които всеки един потенциален инвеститор трябва да е запознат. Сarry trade представлява покупката на валута с висок лихвен процент, като в същото време я финансирате с продажбата на такава с ниска лихва. Основната идея е да се печели от лихвения диференциал между двете страни. Най-популярните валутни двойки, използвани за този тип сделка на австралийски долар/японска йена, новозеландски долар/японска йена, британски паунд/швейцарски паунд. Това е така поради голямата разлика в лихвите в страните - при едните са високи, при другите ниски.
Ето и настоящите лихвени нива на основните валути, определени от централните банки на страните:
Нова Зелания (NZD) 8.00%
Канада (CAD) 4.50%
Австралия (AUD) 6.25%
Еврозона (EUR) 4.00%
Великобритания (GBP) 5.75%
Швейцария (CHF) 2.50%
САЩ (USD) 5.25%
Япония (JPY) 0.50%
Като се имат предвид тези лихви, не е трудно да се определи кои двойки са най-подходящи за carry trade. Както се вижда, Нова Зеландия и Австралия имат най-високи нива, Япония е най-ниско в таблицата, което прави двойките NZD/JPY и AUD/JPY най-привлекателни за инвеститорите. Ниската стойност при продажбата на японски йени е използвана и от спекулантите на фондовия и стоковите пазари. Продавайки японската валута, те купуват американски или китайски акции, различни стоки и др. Както разбрахте, основното при тази стратегия е способността да се натрупва лихва. Отделните форекс брокери начисляват по различен начин лихвите, като повечето го правят всеки ден, а сряда е в троен размер, включващ и почивните дни. Грубо казано тази лихва е разликата от лихвата по дългата позиция, минус тази по късата, умножена по размера на позицията, като съответно се разделя на броя дни в годината. Разбира се, брокерите не използват тази формула в чист вид. Т. нар. суапови числа, които може да намерите на сайтовете им, представляват лихвите, които те начисляват по отделните позиции. Обикновено те орязват част тази стойност, което допълнително им носи печалби, съответно намалява тази на carry trade инвеститорите. От началото на 2000 г. до средата на 2007 г. AUD/JPY носи средногодишна доходност от 5.14%. На пръв поглед това е лихвата, която бихте получили в банката, но при пазар, предлагащ ливърижд от средно 100 към 1, това значително променя картината. Разбира се, би било самоубийство да се търгува при такова съотношение, но дори при 5 или 10 пъти, вложението би могло да донесе добра печалба. В същото време, ставайки популярна тази стратегия, самата валута, обект на carry trade, поскъпва значително, носейки и капиталова печалба. Примерно AUD/JPY през последните 6 години се повишила близо два пъти, прибавяйки лихвата и използването на ливъридж, доходността от carry trade в случая е значителна. Разбира се нещата не са толкова прости - откриването на позиция винаги носи своите рискове. Стратегията е неуспешна, при условие че валутата се обезценява с повече от средногодишния лихвен доход. С използването на ливъридж загубите може да са доста големи, поради което при неблагоприятно развитие на нещата, могат да се наблюдават доста волатилни движения при валутната двойка, ако се ликвидират големи позиции. Carry trade работи когато централните банки увеличават лихвите, или дори само планират да го направят. В днешно време търговията с валута е изключително достъпна, посредством интернет. Привлекателността на сarry trade не е само лихвата, а и капиталовата печалба, която може да донесе. Въпросът е да се влезе в началото на цикъл на увеличаване на лихвите, не в края. Разбира се, когато рано или късно страните с високи лихви започнат да ги орязват, това вече поставя под въпрос доходността от сделката. Тази първоначална смяна на политиката представлява основна промяна и в тренда при валутата. Когато лихвата се понижава, чуждестранните инвеститори вероятно ще потърсят други възможности за печалби. Това ще намали търсенето на валутата, което съответно ще разпали разпродажби. Може би най-подходящият начин за carry trade е използването на няколко валутни двойки, което ограничава рисковете. Разпределянето на средствата може да се направи с откриването на по-малки позиции в различните двойки. И в заключение може да кажем, че сarry trade е дългосрочна стратегия, която е по-скоро подходяща за инвеститори, отколкото за спекуланти. Понякога тези позиции може да се държат с месеци, дори и години.