Пет тайни за успех на финансовите пазари


Инвестирането на фондовите пазари става все по-популярно на развиващите се пазари, като изключение не прави и нашата страна.
За това съдействат редица фактори, сред които рекордния ръст на индексите (миналата седмица почти всеки ден бе ознаменувана с нов рекорд за широкия BG40), наливането на средства от страна на инвестиционните фондове за популяризиране на родната фондова борса, нарастването на реалните доходи на неселението, съседите Ви правят пари от борсата, а пък да не би Вие да сте по-глупави и мн. др.
Впускането на финансовите пазари, макар и на пръв поглед да е лесно и прокламирано да носи бързи и лесни печалби крие и своите рискове.
На хората желаещи обаче, да поемат известна доза риск в търсенето на печалби на финансовите пазари специалистите от Motley Fool дават пет тайни за успех при инвестирането - купувайте евтино, купувайте акции на "качествени компании", следвайте стратегията "Buy to hold" (купете с дългосрочна перспектива), купувайте при минимални разходи, не ползвайте ливъридж.
Първите два съвета безспорно са и най-трудните. Много е относително какво точно значи евтино, както и дали няма да стане още по-евтино. Не бива да се забравя, че финансовите пазари в голяма степен са водени от психологията на инвеститорите, склонни често да извършват не особено логични действия.
Много често акциите на дадена компания се оказват без дъно, разпродавани панически от инвеститори желаещи просто да се отърват от своите позиции, подтикнати от притесненията да не загубят всичко.
Ако се абстрахираме обаче, от емоционалното поведение на пазара, като евтини могат да се определят акциите, които се търгуват при значителен дисконт спрямо нетната стойност на активите на дадена компания.
Относително е и това акциите на кои компании могат да се определят като качествени. И макар това да е пречупвано през призмата на всеки инвеститорски ум, тук съществуват известни правила. Като качествени се определят акциите на компании с добри баланси, добър мениджмънт, добри финансови показатели, значителен ръст на резултатите им и т.н.
Като значително по-лесни за постигане се определят другите три съвета за постигане на успех от инвеститорите, но и те изискват желязна дисциплина при инвестирането и следването на ясни правила.
Да следваш дългосрочна стратегия, макар и да звучи ясно, често е трудно изпълнимо. Инвеститорите закупили акции на избрани от тях компании с цел да ги държат дългосрочно, често са подмамвани от динамиката на пазара и са зарязвали всичко в търсенето на по-добри и по-доходоносни алтернативи. Всъщност дали биха били по-добри е спорен въпрос, просто някои от спекулантите ги "сърбят пръстите" за действие, наблюдавайки ежедневните промени на пазара.
Купуването на акции с минимални разходи също не е особено трудно, като изисква само инвеститорите да положат малко усилия, за да сравнят предлаганите на пазара алтернативи от финансовите институции.
И на последно място специалистите съветват да не се ползва ливъридж (финансов лост подпомагащ инвеститорите да влагат повече от това с което разполагат). Това също макар и ясно е доста трудно за постигане, особено когато се усладят печалбите от борсата.
Не бива да се забравя обаче, че това създава ефекта на лавината и загуби на по-големи от притежаваните от вас средства могат да са значително по-болезнени.
profit.bg