Търговия с акции на маржин


Търговията на маржин на финансовите пазари е рискова практика, използвана най-често от спекуланти с цел извличане на печалби от по-скоро краткосрочни ценови движения, отколкото за дългосрочно инвестиране.
Най-общо казано, маржинът дава възможност да се търгува със средства, надхвърлящи депозираната сума, като брокерът отпуска един вид кредит на клиента срещу лихва.
При акциите маржин изисквания варират в зависимост от брокера, борсата, компанията, съответно рисковата категория, в която попадат и ликвидността им.
В повечето случаи изискването е 50%, т.е. при депозирани 1000 единици, покупателната сила на портфейла е 2000. Договорите за разлика (CFD) при ценни книжа е вид инструмент, чрез който значително се увеличава т.нар. лостов ефект до нива около 10 пъти наличните средства.
Нека разгледаме пример, за да представим нагледно силата на маржин търговията. Инвеститор разполага с 1000 лева по сметка в инвестиционен посредник. При 50% маржин изискване той може да открие позиция от 2 000 лева, като купува 200 акции по 10 лв. на компания Х.
При понижение в цената до 6 лв. стойността на портфейла пада до 1200 лв., като 1000 от тях са парите от „кредита“, а само 200 лв. са останали от първоначалния депозит.
За да запази позицията си, инвеститорът е нужно да депозира нови средства, за да покрие маржин изискването от 50%, като в противен случай брокерът има право да закрие част или цялата позиция.
В резултат от понижението в цената инвеститорът е загубил 800 лв., или значителна част от първоначалните 1000 лв. Ако покупката бе извършена без маржин, загубата би била само 400 лв. и инвеститорът би могъл да изчака евентуално връщане на пазара.
При обратния случай - ако цената на акциите на компанията Х се повиши от 10 лв. на 16 лв. стойността на портфейла ще достигне 3200 лв. Тоест реализираната печалбата би била 1200 лв., докато без използване на маржин - само 600 лв.
Ако брокерът няма възможност да ликвидира позицията при голяма спад, инвеститорът може да загуби повече от първоначалния си депозит, като остава отговорен за задължението.
Маржин търговията е спомогнала за пазарния срив в САЩ през 1929 г., довел до Голямата депресия. По това време гаранционният депозит е бил 10 на сто, което означава че за всеки 1000 долара инвеститорът е получавал допълнително 9000 от брокера.
Това до голяма степен е довело до надуването на един от най-големите балони в историята на финансовите пазари. Когато акциите са започнали да падат и брокерите са поискали допълнителен средства от клиентите си (т.н. margin call), се е оказало че повечето от тях са вложили всичко в ценни книжа.
Брокерите започнали да закриват позиции, като последвала вълнообразна реакция, която довела до пълен срив на пазара. За около месец пазарът пада с 40 на сто, а в средата на 1932 г. е бил загубил 90% спрямо върховете през 1929 г. Впоследствие маржин търговията в САЩ е била забранена за дълъг период от време.
В България относно маржин търговията има одобрена наредба от Комисията за финансов надзор още през 2004 г., но все още няма желание за въвеждането й от съответните институции.
Източник: Investor.bg